PROIZVODI I USLUGE  |  Turistička rješenja

TURISTIČKE PLOČE

Turističke ploče definirane su u Pravilniku u turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/2016). Uvažavajući u njemu navedene odredbe izrađujemo ih materijalima po vrsti i kvaliteti kao i za prometne znakove – što znači od aluminijskih podloga i reflektirajućih materijala na prednjoj strani istih.

Garancija na kvalitetu turističkih ploča je 7 godina.