PROIZVODI I USLUGE  |  Horizontalna signalizacija

PRAVILNIK HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE

Oznake na kolniku i drugim površinama jesu:

 • 1) uzdužne oznake
 • 2) poprečne oznake
 • 3) ostale oznake na kolniku i objekti uz rub kolnika.

Oznake na kolniku mogu biti stalne ili privremene. Privremene oznake namijenjene su označavanju radova na cesti ili privremenih opasnosti na kolniku. Po završetku radova na cesti ili privremenih opasnosti na kolniku privremene oznake moraju se ukloniti.

Oznake na kolniku ne smiju biti više od 6 mm iznad razine kolnika. Iznimno, oznake na kolniku (delineatori) kojima se označavaju razdjelne ili rubne crte na objektima ili devijacijama mogu biti viši od 6 mm iznad razine kolnika, ali ne više od 2,0 cm iznad razine kolnika.

Oznake na kolniku i drugim površinama bijele su boje, iznimno :

 • 1. žutom bojom obilježavaju se:
  • – oznake mjesta na kolniku i nogostupu na kojima je zabranjeno zaustavljanje ili parkiranje
  • – crte za odvajanje traka za kretanje vozila javnog prijevoza putnika
  • – oznake parkirališnog mjesta za osobe s invaliditetom
  • – oznake kojima se označavaju mjesta za određene namjene (autobusna stajališta, taxi-vozila, policija i sl.)
  • – oznake kojima se privremeno preusmjerava prometa (privremena regulacija prometa) i označavaju privremene opasnosti na kolniku
  • – naprave za smirivanje prometa (umjetne izbočine i uzdignute plohe).
 • 2. zelenom bojom obilježavaju se mjesta primarno namijenjena za punjenje električnih vozila
 • 3. crvenom bojom obilježavaju se biciklističke prometne površine sukladno posebnom propisu, evakuacijska crta na oblozi tunela i podloga pješačkog prijelaza u specifičnim uvjetima
 • 4. plavom bojom mogu se obilježiti parkirališna mjesta za kraća zadržavanja s ograničenim vremenom korištenja i zone parkiranja s naplatom
 • 5. crveno-bijelom bojom obilježavaju se elementi konstrukcije i opreme cesta i drugih objekata koji označavaju stalne prepreke unutar prometnog profila ceste
 • 6. crno-bijelom bojom obilježavaju se elementi konstrukcije i opreme cesta i objekata koji označavaju stalne prepreke unutar slobodnog profila ceste
 • 7. prometni znakovi izvedeni kao oznake na kolniku i drugim prometnim površinama ceste