PROIZVODI I USLUGE  |  Turistička rješenja

TURISTIČKA SIGNALIZACIJA

Turističku signalizaciju proizvodimo prema Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/2016) i ostalim pravilnicima koji reguliraju to područje.

Turistička i ostala signalizacija je namijenjena obavještavanju sudionika u prometu o kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima te ostalim objektima i sadržajima u naselju.

Turističku signalizaciju na cestama čine:

  • 1. znakovi obavijesti o kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima,
  • 2. znakovi za usmjeravanje prema kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima,
  • 3. znakovi za pružanje turističkih i drugih informacija,
  • 4. znakovi pozdrava,
  • 5. znakovi obavijesti za usmjeravanje prema poslovno – trgovačkim objektima i centrima, važnim objektima i sadržajima u naselju te ostalim javnim prostorima (izložbeni i sajamski prostori, sportski centri i objekti) koji zbog svoje namjene privlače veći broj ljudi.