PROIZVODI I USLUGE  |  Turistička rješenja

BICIKLISTIČKE OZNAKE

Sve biciklističke oznake na kolniku izrađujemo prema Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi a prometne znakove za bicikliste izrađujemo prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019), (EN12899) i dr.

Oznake na kolniku za bicikliste izrađujemo bojama za asfaltne podloge kao i debeloslojnim materijalima od hladne plastike. Obje vrste korištenih materijala kvalitetom i svojstvima odgovaraju hrvatskim normama.

Radovi se izvode specijalnim strojevima za nanošenje boje ili hladne plastike  .

Za izradu znakova za biciklističke staze koristimo isključivo visokokvalitetne atestirane materijale

Prometne znakove izrađujemo od aluminijskog lima debljine 2 ili 3 milimetra sa dvostruko povijenim rubom koji osim dodatne čvrstoče znaka služi za prihvat znaka na stup.

Pozadina znakova se boji u sivu boju (u vlastitoj termolakirnici) radi sprečavanja mogućeg odbljeska svjetla od aluminijske podloge

Prednju stranu znakova izrađujemo iz 3M retroreflektirajućih folija I, II i III generacije (Engeeneer Grade, High Intensity i Diamond Grade) za koju proizvođač garantira trajnost od 7 do 10 godina.

Vezni elementi – šelne izrađujemo iz aluminijskog lima s cinčanim vijcima i maticama

Stupovi – nosači znakova su cijevi promjera 2“ (60,3 mm) zaštićeni od korozije tehnikom vrućeg cinčanja