PROIZVODI I USLUGE  |  Horizontalna signalizacija

TRAJNI MATERIJAL (HLADNA PLASTIKA)

Hladna plastika se ubraja u skupinu debeloslojnih i višekomponentnih materijala za izvođenje oznaka na kolniku. Prije izvođenja miješa se i nanosi na kolnik ručno ili posebnim strojevima. Oznake od plastike mogu biti neprofilirane debljine 1-3 mm ili profilirane debljine do 6 mm npr. vibro linije. Proces sušenja je brz i primjenjuje se na cestama sa visokim intenzitetom prometa.