PROIZVODI I USLUGE  |  Svjetlosna signalizacija

DVOSTRUKO TREPTAJUĆE SVJETLO TIP I

Dvostruko treptajuće svjetlo TIP I proizvodimo sa bljeskalicama promjera 120 mm. Imaju samostalno solarno napajanje koje je dizajnirano tako da može raditi 24 sata dnevno – neprekidno, iako se mogu izvesti i napajanjem sa mreže. Princip rada je naizmjeno treptranje kojim dopunjuju prometni znak, naglašavajući isti. Ugrađena radio komunikacijom ostvaruje sinkronizirano aktiviranje ako je drugi par postavljen na drugi znak (najčešće u slučaju pješačkog prijelaza). Smanjenje potrošnje energije i svjetlosnog zagađenja je postignuto naizmjeničnim treptanjem, a može se uvjetovati i senzorom svjetlosti koji određuje svjetlinu bljeskalice. Također je moguće ugraditi radar (ili senzor pokreta) koji aktiviraju bljeskalice nailaskom automobila (ili pješaka) čime se dodatno smanjuje potrošnja, s obzirom da je znak aktivan samo kada je to potrebno.

DVOSTRUKO TREPTAJUĆE SVJETLO TIP II

Dvostruko treptajuće svjetlo TIP II proizvodimo sa bljeskalicama promjera 220 mm. Imaju samostalno solarno napajanje koje je dizajnirano tako da može raditi 24 sata dnevno – neprekidno, iako se mogu izvesti i napajanjem sa mreže. Princip rada je naizmjeno treptranje kojim dopunjuju prometni znak, naglašavajući isti. Ugrađena radio komunikacijom ostvaruje sinkronizirano aktiviranje ako je drugi par postavljen na drugi znak (najčešće u slučaju pješačkog prijelaza). Smanjenje potrošnje energije i svjetlosnog zagađenja je postignuto naizmjeničnim treptanjem, a može se uvjetovati i senzorom svjetlosti koji određuje svjetlinu bljeskalice. Također je moguće ugraditi radar (ili senzor pokreta) koji aktiviraju bljeskalice nailaskom automobila (ili pješaka) čime se dodatno smanjuje potrošnja, s obzirom da je znak aktivan samo kada je to potrebno.