PROIZVODI I USLUGE  |  Vertikalna signalizacija

DOPUNSKE PLOČE

Dopunske ploče pobliže određuju značenje prometnog znaka.

Mogu biti postavljene uz znakove opasnosti, znakove izričitih naredbi, znakove obavijesti i znakove obavijesti za vođenje prometa. Iznimno, privremene dopunske ploče postavlja pravna osoba koja održava cestu te policija u određenim uvjetima. Dopunske ploče koje se postavljaju privremeno moraju se ukloniti nakon što prestanu razlozi zbog kojih su postavljene.

Širina dopunske ploče postavljene uz prometni znak na cesti ne smije biti veća od dužine one stranice znaka uz koji se dopunska ploča postavlja, odnosno od projekcije krajnjih točaka znaka. Ako Pravilnikom nije određen simbol na dopunskoj ploči, dopuštena je uporaba međunarodnog simbola.

E 01

E 02

E 02-1

E 03

E 04

E 04-1

E 05

E 06

E 06-1

E 06-2

E 06-3

E 06-4

E 06-5

E 06-6

E 06-7

E 06-8

E 06-9

E 06-10

E 06-11

E 06-12

E 06-13

E 06-14

E 06-15

E 06-16

E 06-17

E 07

E 08

E 09

E 09-1

E 09-2

E 09-3

E 09-4

E 09-5

E 10

E 10-1

E 10-2

E 10-3

E 10-4

E 10-5

E 10-6

E 10-7

E 10-8

E 11

E 12

E 13

E 13-1

E 13-2

E 14

E 14-1

E 15

E 15-1

E 16

E 17

E 17-1

E 18

E 19

E 20

E 21

E 22

E 23