PROIZVODI I USLUGE  |  Svjetlosna signalizacija

MOBILNI SEMAFOR SAMBASIC V2

Mobilni bežični LED semafor SemBASIC v2 signalizacijski je uređaj namijenjen za regulaciju prometa na lokacijama na kojima se izvode radovi zbog kojih je dostupna samo jedna prometna traka.

KONSTRUKCIJA:

Mobilni semafor izrađen je od kombinacije čelika i aluminija kako bi se osigurala robusnost uređaja i otpornost na vremenske nepogode. Sastoji se od čeličnog kućišta, čeličnih nosača i aluminijske lanterne sa LED signalizacijskim svjetlima te ima mogućnost dodavanja solarnog panela. Unutar čelične kutije se nalaze različite verzije upravljačkih jedinica kao i akumulator za napajanje uređaja (prodaje se odvojeno). LED signalizacijska svjetla su opremljena lećama za fokusiranje koje osiguravaju bolje rasipanje svjetla i uočavanje semafora. Napajanje i komunikacija lanterne su zaštićene energetskim kabelom kojim je naglašen elegantan i moderan dizajn uređaja.

PROGRAMIRANJE I RAD:

Mobilni bežični LED semafor SemBASIC v2 ima intuitivne modularne upravljačke jedinice koje omogućuju unos duljine gradilišta (od 50 do 1000 m) te ograničenje brzine (30, 40 ili 50 km/h). Upravljačke jedinice imaju ugrađenu memoriju u koju se spremaju parametri koji se naknadno mogu pozvati bez ponovnog programiranja. Novitet je i STOP funkcija koja omogućuje korisniku i privremeno zatvaranje gradilišta paljenjem crvenih svjetala na semaforima. Korisniku je također omogućen uvid u stanje baterije, a modularnim upravljanjem (jedinice su u potpunosti mobilne) korisniku je olakšano programiranje semafora. Pozicioniranjem unutar čeličnog kućišta, upravljanje je dodatno zaštićeno od potencijalnih oštećenja. Svaka upravljačka jedinica je opremljena jednostavnim prikazom intervala semafora te se u njima nalazi i kvarcni sat koji omogućava precizni nastavak rada bez obzira na uvjete okoline.