PROIZVODI I USLUGE  |  Ulične i službene ploče

ULIČNE PLOČE

Ulične ploče (i kućne brojeve) izrađujemo prema važećim standardima te prema željama kupaca. Boja podloge određuje se prema želji naručitelja i prema dostavljenom prijedlogu.

Ulične ploče izrađujemo u tri osnovne dimenzije ili prema traženoj dimenziji:

  • 70 x 50 cm (tip Zagreb)
  • 70 x 40 cm
  • 50 x 30 cm

I to u tri varijante montaže:

  • sa povinutim rubom, 15 x 15 mm I poluokruglim rubom
  • r=25 mm za montažu na stup promjera 2” sa obujmicama
  • sa ravnim rubom sa dvije rupe za montažu sa vijcima I plastičnim podloškama
  • sa ravnim rubom sa 4 rupe za montažu na pročelje zgrada I kuća, vijcima I tiplama