PROIZVODI I USLUGE  |  Horizontalna signalizacija

BOJE ZA ASFALTNE POVRŠINE

Boje su jednokomponentni tankoslojni materijali u tekućem stanju i opseg njihove primjene je najveći u odnosu na ostale materijale. Debljina nanosa obično iznosi 0,3 do 0,6 mm. Izvođenje bojanih oznaka na kolniku vrši se primjenom strojeva kao što su samohodni stroj Hofmann H-8  za manje poslove ili Hofmann H18, H26, H26-3 sa posebnim spremnicima za boju i staklene perle.

Izvode se na suhoj i čistoj podlozi pri temperaturi podloge iznad 5 °C.