PROIZVODI I USLUGE  |  Svjetlosna signalizacija

INDIKATOR VJETRA

Indikator vjetra služi za prikaz smjera i jačine vjetra. Sastoji se od stupa, okretnog nosača (360O), nosive osovine, svjetlosne signalizacije i vjetrokaza.

Okretni nosač vjetrokaza montiran je na duple ležajeve što omogućuje rotaciju od 360O. Na istoj nosivoj osovini su montirani klizni prstenovi koji, preko četkica, omogućuju prijenos električne energije, sa središnjeg fiksnog dijela stupa, na okretni dio nosača vjetrokaza. Udari vjetra određuju smjer vjetrokaza, a platneni krnji stožac ilustrira jačinu vjetra. Na vrhu Indikatora vjetra je ugrađena crvena lampa certificirana za signalizaciju u zračnom prostoru, koja se može aktivirati u uvjetima smanjene vidljivosti ili konstantno raditi. Sa njom je, u pravilu, uparena bijela lampa usmjerena prema vjetrokazu (platneni krnji stožac). Princip rada je sinkrono aktiviranje crvene lampe (na vrhu) i bijele lampe (na vjetrokazu) u slučaju smanjene vidljivosti (fotosenzor).

Sustav ima ugrađeni UPS kako bi nastavio neometano raditi u slučaju nestanka struje te raznim zaštitnim sklopovima (diferencijalne sklopke, automatski osigurači, prenaponska zaštita,…). Uz uređaj proizvodimo i postavljamo pripadajući razvodni ormar.

Primarna funkcija Indikatora vjetra je prikaz smjera i jačine vjetra uz dodatnu svjetlosnu signalizaciju.

Signalgrad je sudjelovao u izradi Helidroma za potrebe Opće bolnice Karlovac, predviđenog za slijetanje i najvećih transportnih civilnih i vojnih helikoptera. U sklopu projekta smo postavili horizontalnu signalizaciju kao i vjetrulju, odnosno Indikator vjetra, zajedno sa razvodnim ormarom. Za helidrom promjera oko 25 metara je korištena kombinacija crvene i bijele boje, a postavljena je i horizontalna signalizacija na pristupnoj cesti.

Postavljeni Indikator vjetra, kao i pripadajući razvodni ormar, su jedinstven i kompletan proizvod Signalgrada. Princip rada je sinkrono aktiviranje crvene lampe (na vrhu) i bijele lampe (na vjetrokazu) u slučaju smanjene vidljivosti (fotosenzor). Okretni nosač vjetrokaza montiran je na duple ležajeve koji omogućuju rotaciju od 360 stupnjeva. Na istoj nosivoj osovini su montirani klizni prstenovi koji, preko četkica, omogućuju prijenos električne energije, sa središnjeg fiksnog dijela stupa, na okretni dio nosača vjetrokaza. Sustav je opremljen UPS-om kako bi nastavio neometano raditi u slučaju nestanka struje te raznim zaštitnim sklopovima (diferencijalne sklopke, automatski osigurači, prenaponska zaštita,…).