PROIZVODI I USLUGE  |  Vertikalna signalizacija

TURISTIČKE PLOČE

Turističku signalizaciju proizvodimo prema Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/2016) i ostalim pravilnicima koji reguliraju to područje.

Turistička i ostala signalizacija je namijenjena obavještavanju sudionika u prometu o kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima te ostalim objektima i sadržajima u naselju.

Turističku signalizaciju na cestama čine:

  • 1. znakovi obavijesti o kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima,
  • 2. znakovi za usmjeravanje prema kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima,
  • 3. znakovi za pružanje turističkih i drugih informacija,
  • 4. znakovi pozdrava,
  • 5. znakovi obavijesti za usmjeravanje prema poslovno – trgovačkim objektima i centrima, važnim objektima i sadržajima u naselju te ostalim javnim prostorima (izložbeni i sajamski prostori, sportski centri i objekti) koji zbog svoje namjene privlače veći broj ljudi.

T 10

T 11

T 12

T 12-1

T 13

T 14

T 20

T 21

T 22

T 23

T 24

T 25

T 40

T 41

T 50

T 51

T 60

T 61

T 62

T 63

T 64

T 65

T 66

T 67

T 70

T 71