EUROPSKI STRUKTURNI I INVENSTICIJSKI FONDOVI

NAZIV POZIVA:         Bespovratne potpore za digitalizaciju

KOD POZIVA:           NPOO.C1.1.2. R3-I3.01

NAZIV PROJEKTA:  Digitalna transformacija poslovanja tvrtke SIGNALGRAD

BROJ UGOVORA:    NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0307

NAZIV KORISNIKA: SIGNALGRAD d.o.o.

Svrha projekta: Predloženi projekt ima za cilj jačanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke Signalgrad. Centralni problem tvrtke predstavljaju suboptimalni poslovni procesi i nepostojanje adekvatnog ERP sustava, potrebne opreme i sustava kibernetičke sigurnosti što posljedično dovodi do smanjene konkurentnosti i smanjene produktivnosti rada. Navedeni problem adresirati će se nabavom i implementacijom novih digitalnih rješenja i opreme što će rezultirati : digitalizacijom poslovnih procesa, korištenjem novih tehnologija/trendova tržišta, porastom prihoda, izgradnjom digitalnih kapaciteta zaposlenika i rastom na novim tržištima. 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

  • Povećanje efikasnosti optimizacijom poslovnih procesa
  • Digitalizacija poslovnih procesa
  • Korištenje novih tehnologija/trendova tržišta
  • Porast prihoda za više od 20,10%
  • Izgradnja digitalnih kapaciteta 50% zaposlenika
  • Rast na novim tržištima

UKUPAN IZNOS PROJEKTA: 76.381,97 €
IZNOS EU POTPORE: 33.608,06 €
Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2023 do 01.01.2025
Kontakt za više informacija:
leon.bucar@signal.hr
signalgrad@signal.hr

https://fondovieu.gov.hr/

Financira Europska unija – NextGenerationEU.

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.