PROIZVODI I USLUGE  |  Reklamni paneli i totemi

SVJETLOSNE LED DISPLAY REKLAME

Izrađuju se u različitim dimenzijama prema zahtjevu klijenta. Ovisno o lokaciji, izrađujemo reklame za unutarnju ili vanjsku primjenu te one mogu biti jednostrane i obostrane. U mogućnosti smo proizvesti i parcijalno osvjetljenje reklame za segmente koji se posebno naglašavaju.

Za bočne strane reklama izrađujemo aluminijske profile sa žljebovima u koje se ubacuju ploče izrađene od akrilnog stakla (plexiglass). Na akrilno staklo lijepimo translucentne folije izvedene sa piktogramima ili slikama dizajniranim za potrebe kupca.

Najveća prednost reklama je velika otpornost na atmosferske uvjete, mala težina same reklame, jednostavna montaža, servisiranje i održavanje.