PROIZVODI I USLUGE  |  Vertikalna signalizacija

ZNAKOVI OBAVIJESTI ZA VOĐENJE PROMETA

Znakovi obavijesti za vođenje prometa obavješćuju sudionike u prometu o pružanju cestovnih smjerova, rasporedu odredišta i vođenju prometa prema njima, raskrižjima i čvorištima na određenom smjeru ceste i udaljenostima do odredišta.

Osnovna boja znakova obavijesti za vođenje prometa je:

  • 1) na autocestama zelena sa simbolima i natpisima bijele boje
  • 2) na brzim cestama plava sa simbolima i natpisima bijele boje
  • 3) na državnim i ostalim cestama žuta sa simbolima i natpisima crne boje
  • 4) za dijelove gradova, naselja i značajne objekte bijela sa simbolima i natpisima crne boje.

Na istom znaku (ploči) mogu se na osnovnu podlogu umetnuti podloge odgovarajućih boja ovisno o vrsti ceste koja vodi do naznačena odredišta.

Veličine znakova obavijesti za vođenje prometa ovise o visini i broju pojmova (slova) na znaku.

Obavješćivanje sudionika u prometu prometnim znakovima obavijesti za vođenje prometa provodi se u pet stupnjeva, i to:

  • I. „prethodno obavješćivanje“
  • II. „obavješćivanje o smjeru kretanja“
  • III. „obavješćivanje o prestrojavanju“
  • IV. „obavješćivanje o skretanju“
  • V. „potvrdno obavješćivanje“.

Na autocestama i brzim cestama mora se postaviti svih pet stupnjeva obavijesti. Na mjerodavnim raskrižjima državnih i županijskih cesta, a ovisno o svrsi i cilju vođenja prometa, mora se postaviti najmanje drugi i četvrti stupanj, a treći ako je cesta s tri i više prometnih traka. Na mjerodavnim raskrižjima svih ostalih cesta, a ovisno o svrsi i cilju vođenja prometa, mora se postaviti najmanje četvrti stupanj obavijesti.

Ovisno o vrsti i kategoriji ceste, geometrijskom oblikovanju raskrižja te o udaljenosti dvaju susjednih raskrižja, može se izostaviti ili dodati jedan od stupnjeva obavijesti, osim četvrtog stupnja obavijesti koji je obavezan.

D 01*

D 02*

D 03*

A 03-1*

A 03-2*

A 03-3*

D 04*

D 04-1*

D 04-2*

A 05*

A 06*

A 06-1*

D 07*

D 08*

D 08-1*

A 08-2*

A 08-3*

A 09*