PROIZVODI I USLUGE  |  Vertikalna signalizacija

ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI

Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja sudionicima u cestovnom prometu zabrane, ograničenja i obaveze.

Znakovi izričitih naredbi postavljaju se neposredno na mjesta na kojima za sudionike u prometu počinje obaveza postupanja po naredbi izraženoj prometnim znakom.

Ako je zbog slabe preglednosti ceste ili zbog drugih razloga sigurnosti sudionike u prometu potrebno unaprijed obavijestiti o izričitoj naredbi, znak izričite naredbe može biti postavljen i na određenoj udaljenosti od mjesta od kojega naredba vrijedi. Znakovima, koji se postavljaju na određenoj udaljenosti od mjesta od kojega naredba vrijedi, moraju se dodati dopunske ploče s naznakom udaljenosti od mjesta od kojega naredba vrijedi.

Znakovi izričitih naredbi moraju se ponovno postaviti nakon svakoga raskrižja ako izričita naredba vrijedi i poslije takvog raskrižja.

Izričita naredba izražena znakom zabrane i ograničenja ili znakom obaveze postavljenim na ulazu u naselje na istom stupu na kojem je postavljen i znak za obilježavanje naseljenog mjesta (C76) vrijedi na području cijelog naselja ako na pojedinim cestama ili dijelovima ceste u naselju nije drugim prometnim znakom izražena druga naredba. Ova naredba odnosi se i na cestovne
građevine (tuneli, mostovi i sl.).

Za označavanje izričitih naredbi koje vrijede samo za određeno vrijeme tijekom dana ili samo u određene dane mogu se na cesti postavljati i prometni znakovi izrađeni tako da su simboli i dopunske ploče kojima je određeno njihovo značenje uočljivi samo u vrijeme za koje vrijedi izričita naredba izražena znakom.

B 01*

B 02*

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15

B 16

B 17

B 18

B 19

B 20

B 21

B 22

B 23

B 24

B 25

B 26

B 27

B 28

B 28-1

B 29

B 30

B 31

B 32

B 33

B 31-1

B 33-2

B 34

B 35

B 36

B 37

B 38

B 39

B 40

B 41

B 42

B 42-1

B 43

B 44

B 45

B 45-1

B 45-2

B 45-3

B 45-4

B 45-5

B 45-6

B 47-2

B 46

B 48

B 46-1

B 46-2

B 47

B 47-1