PROIZVODI I USLUGE  |  Horizontalna signalizacija

STAMARK TRAKE

Trake kao materijali za izvođenje oznaka na kolniku predstavljaju tvornički proizvedene oznake koje se izvode valjanjem i utiskivanjem u vrući površinski sloj asfalta, lijepljenjem na površinu kolnika ili u posebno izglodane utore u kolniku. Trake su hladno naneseni materijali za obilježavanje kolnika koji se isporučuju u kontinuiranim rolama različitih duljina i širina. Najčešće se koriste kao privremene oznake.

Dva su načina apliciranja traka:

  • neposredno nakon asfaltiranja (in-lane tehnologija), trake se nakon postavljanja na asfalt uvaljaju valjkom uslijed čega one ulaze u gornji sloj asfalta
  • postavljanje na stare asfaltne i betonske gornje slojeve ceste (on-lane tehnologija) vrši se pomoću posebno izrađenih ljepila