PROIZVODI I USLUGE  |  Vertikalna signalizacija

A 37-1*

 

TIP FOLIJE: min. klasa III – 3M High Intesity Grade (RA2)

Andrijin križ

Označavaju mjesto na kojem cesta prelazi preko željezničke pruge u razini bez branika ili polubranika s jednim kolosijekom, odnosno znak A37-1 s dva ili više kolosijeka. Znak „Andrijin križ“ ima oblik jednog odnosno dva kolosijeka. Razmak između krakova kod znaka A37-1 jednaka je širini kraka.

Znakovi se postavljaju samo na prijelazima ceste preko željezničke pruge u razini koji su potpuno nezaštićeni ili koji su zaštićeni samo uređajima za davanje svjetlosnih i zvučnih znakova, bez branika ili polubranika, i to na udaljenosti 5 m od najbliže željezničke tračnice, a ako okolnosti to zahtijevaju, i na manjoj, odnosno većoj udaljenosti, ali ne bliže od 3 m, odnosno ne dalje od 10 m od željezničke tračnice. Ako je prijelaz ceste preko željezničke pruge u razini zaštićen uređajem za davanje svjetlosnih signala, znak se postavlja na istom stupu iznad svjetlosnih signala.

Znak „Andrijin križ“ mora biti uočljiv s udaljenosti najmanje 50 metara. Kad uz cestu nema dostatno prostora za normalno postavljanje znaka, on se može postaviti tako da se zakrene za 90° udesno.

Varijacije: A37, A37-1

*Znak se izvodi najmanje s koeficijentom retrorefleksije razreda RA2.

ZNAKOVI OPASNOSTI

 

A 01*

A 02

A 03

A 04

A 04-1*

A 04-2

A 04-3

A 04-4

A 05

A 05-1

A 05-2

A 05-3

A 06

A 07

A 08

A 08-1

A 08-2

A 09

A 09-1

A 09-2

A 09-3

A 10

A 11

A 12

A 13

A 13-1

A 14

A 14-1

A 15*

A 16

A 17*

A 18

A 19

A 20*

A 21*

A 22*

A 22-1

A 22-2**

A 23

A 24

A 25

A 26

A 27*

A 28

A 29

A 30

A 31

A 32

A 33*

A 34*

A 35*

A 36*

A 36-1*

A 36-2*

A 36-3*

A 36-4*

A 36-5*

A 36-6*

A 36-7*

A 36-8*

A 36-9*

A 37*

A 37-1*

A 38

A 39

A 39-1