PROIZVODI I USLUGE  |  Vertikalna signalizacija

A 36-3*

TIP FOLIJE: min. klasa III – 3M High Intesity Grade (RA2)

Udaljenost do cestovno-željezničkog prijelaza

Označavaju udaljenost do cestovno-željezničkog prijelaza u istoj razini. Znakovi imaju oblik pravokutnika, čiju osnovicu čini kraća stranica. Kod osiguranog prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj ravnini, s desne strane ceste, postavlja se znak A36, a kod nezaštićenog prijelaza znak A36-1.

Znakovi A36, A36-1, A36-2, A36-3 i A36-4 postavljaju se s desne strane, a znakovi A36-5, A36-6, A36-7, A36-8 i A36-9 s lijeve strane kolnika. Ukoliko je okruženje takvo da onemogućuje postavljanje i pravovremeno uočavanje znakova A36-5, A36-6, A36-7, A36-8 i A36-9, isti se ne moraju postaviti. Znakovi se postavljaju tako da se znakovi A36, A36-1, A36-2, A36-5, A36-6 i A36-7 postavljaju na 240 m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini, znakovi A36-3 i A36-8 na 160 m, a znakovi A36-4 i A36-9 na 80 m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini tako da je niža

Znakovi A36-3, A36-4, A36-8 i A36-9 postavljaju se samostalno ili u kombinaciji sa znakovima opasnosti „prijelaz ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima“ (A34) ili „prijelaz ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika“ (A35).

VarijacijeA36, A36-1, A36-2, A36-3, A36-4, A36-5, A36-6, A36-7, A36-8, A36-9

*Znak se izvodi najmanje s koeficijentom retrorefleksije razreda RA2.

ZNAKOVI OPASNOSTI

 

A 01*

A 02

A 03

A 04

A 04-1*

A 04-2

A 04-3

A 04-4

A 05

A 05-1

A 05-2

A 05-3

A 06

A 07

A 08

A 08-1

A 08-2

A 09

A 09-1

A 09-2

A 09-3

A 10

A 11

A 12

A 13

A 13-1

A 14

A 14-1

A 15*

A 16

A 17*

A 18

A 19

A 20*

A 21*

A 22*

A 22-1

A 22-2**

A 23

A 24

A 25

A 26

A 27*

A 28

A 29

A 30

A 31

A 32

A 33*

A 34*

A 35*

A 36*

A 36-1*

A 36-2*

A 36-3*

A 36-4*

A 36-5*

A 36-6*

A 36-7*

A 36-8*

A 36-9*

A 37*

A 37-1*

A 38

A 39

A 39-1