PROIZVODI I USLUGE  |  Vertikalna signalizacija

A 15*

TIP FOLIJE: min. klasa II – 3M High Intesity Grade (RA2)

DIMENZIJE: 120×120 / 90×90 / 60×60 / 40×40 cm

Radovi na cesti

Označava blizinu mjesta na kojem se izvode radovi na cesti. Osnovna boja znaka je žuta. Znak se postavlja neposredno ispred mjesta na kojem se izvode radovi. Tijekom noći i u uvjetima smanjene vidljivosti znaku se mora dodati „žuto trepćuće svjetlo za obilježavanje radova na cesti i zapreka“(G17).

Po potrebi, za označavanje radova na autocestama i brzim cestama može se izvesti kao umetnut znak na ploči fluorescentno žuto-zelene boje koeficijenta retrorefleksije razreda RA3. Kada se prometni znak A15 izvodi kao umetnuti znak na ploči fluorescentno žuto-zelene boje koeficijenta retrorefleksije razreda RA3, osnovna boja mu je bijela.

*Znak se izvodi najmanje s koeficijentom retrorefleksije razreda RA2.

ZNAKOVI OPASNOSTI

 

A 01*

A 02

A 03

A 04

A 04-1*

A 04-2

A 04-3

A 04-4

A 05

A 05-1

A 05-2

A 05-3

A 06

A 07

A 08

A 08-1

A 08-2

A 09

A 09-1

A 09-2

A 09-3

A 10

A 11

A 12

A 13

A 13-1

A 14

A 14-1

A 15*

A 16

A 17*

A 18

A 19

A 20*

A 21*

A 22*

A 22-1

A 22-2**

A 23

A 24

A 25

A 26

A 27*

A 28

A 29

A 30

A 31

A 32

A 33*

A 34*

A 35*

A 36*

A 36-1*

A 36-2*

A 36-3*

A 36-4*

A 36-5*

A 36-6*

A 36-7*

A 36-8*

A 36-9*

A 37*

A 37-1*

A 38

A 39

A 39-1