PROIZVODI I USLUGE  |  Vertikalna signalizacija

D 09*

TIP FOLIJE: min. klasa II – 3M High Intesity Grade (RA2)

Potvrda smjera

Označava potvrdu smjera kretanja nakon prolaza raskrižja.

Znak sadrži nazive naseljenih mjesta, udaljenost u kilometrima do tih naseljena mjesta i broj ceste na kojoj se mjesto nalazi. Položaj oznake broja ceste je u sredini znaka iznad naziva naseljena mjesta, odnosno s njegove lijeve strane. Na znaku može biti ispisano najviše pet naziva naseljenih mjesta. Najudaljenije naseljeno mjesto se ispisuje uz gornji rub znaka, a najbliže uz donji rub znaka. Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znak postavlja.

Znak se postavlja u pravilu na udaljenosti najviše 500 m od posljednjeg priključka. Znak može sadržavati broj i oznaku ceste, „nacionalna auto oznaka“ (C124) te simbol graničnog prijelaza.

*Znak se izvodi najmanje s koeficijentom retrorefleksije razreda RA2.

ZNAKOVI OBAVIJESTI ZA VOĐENJE PROMETA

 

D 01*

D 02*

D 03*

A 03-1*

A 03-2*

A 03-3*

D 04*

D 04-1*

D 04-2*

A 05*

A 06*

A 06-1*

D 07*

D 08*

D 08-1*

A 08-2*

A 08-3*

A 09*