PROIZVODI I USLUGE  |  Vertikalna signalizacija

D 07*

TIP FOLIJE: min. klasa II – 3M High Intesity Grade (RA2)

Putokazna ploča

Označava smjer ceste za naseljeno mjesto ispisano na znaku i udaljenost u kilometrima (osim u bijelom polju).

Znak može imati najviše tri polja za označavanje različitih smjerova kretanja. Svako polje može imati najviše dva, a samo iznimno tri naziva za naseljena mjesta unutar polja. Maksimalan broj naziva odredišta na znaku, u svim smjerovima, je šest. Polja se raspoređuju uvijek na isti način: gornje polje s strelicom ravno, označava kretanje u pravcu, srednje polje s strelicom lijevo, označava skretanje lijevo i donje polje s strelicom desno, označava skretanje desno. Na istom znaku smije se postaviti samo jedno polje za označavanje istog smjera kretanja. Kad se znak postavlja iznad kolnika (na portal), svako polje postavlja kao poseban znak iznad prometnih traka na koje se znak odnosi. Boja podloge polja za označavanje smjera kretanja određuje se prema vrsti ceste na koju se upućuje.

Znak može sadržavati broj i oznaku ceste, „nacionalna auto oznaka“ (C124) te simbol graničnog prijelaza. Znak se postavlja na raskrižju na mjestu na kojem počinje cesta na koju se znak odnosi.

*Znak se izvodi najmanje s koeficijentom retrorefleksije razreda RA2.

ZNAKOVI OBAVIJESTI ZA VOĐENJE PROMETA

 

D 01*

D 02*

D 03*

A 03-1*

A 03-2*

A 03-3*

D 04*

D 04-1*

D 04-2*

A 05*

A 06*

A 06-1*

D 07*

D 08*

D 08-1*

A 08-2*

A 08-3*

A 09*