PROIZVODI I USLUGE  |  Vertikalna signalizacija

T 50

TIP FOLIJE: min. klasa I – 3M Engineer Grade (RA1)

ZNAKOVI ZA PRUŽANJE TURISTIČKIH I DRUGIH INFORMACIJA

Turističke informacije za određenu ponudu (50), upućuje na mjesta na kojima se mogu dobiti određene turističke ponude

TURISTIČKE PLOČE

T 10

T 11

T 12

T 12-1

T 13

T 14

T 20

T 21

T 22

T 23

T 24

T 25

T 40

T 41

T 50

T 51

T 60

T 61

T 62

T 63

T 64

T 65

T 66

T 67

T 70

T 71