PROIZVODI I USLUGE  |  Vertikalna signalizacija

T 41

TIP FOLIJE: min. klasa I – 3M Engineer Grade (RA1)

Putokazne ploče i putokazni panoi za ugostiteljske objekte za smještaj

Putokazni pano za smještajne objekte (41), označava smjerove na kojima se nalaze smještajni objekti (hotel, hostel, kamp i drugo) koji su na panou naznačen.

TURISTIČKE PLOČE

T 10

T 11

T 12

T 12-1

T 13

T 14

T 20

T 21

T 22

T 23

T 24

T 25

T 40

T 41

T 50

T 51

T 60

T 61

T 62

T 63

T 64

T 65

T 66

T 67

T 70

T 71