PROIZVODI I USLUGE  |  Vertikalna signalizacija

E09

 Označavaju primjenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do prometnog znaka, od prometnog znaka, odnosno s jedne ili druge strane prometnog znaka.

Postavljaju se uz prometne znakove „zabrana zaustavljanja i parkiranja“ (B36) i „zabrana parkiranja“ (B37).

DIMENZIJE:  90×45 / 60×30 / 40×20 cm 

 

DOPUNSKE PLOČE

 

E 01

E 02

E 02-1

E 03

E 04

E 04-1

E 05

E 06

E 06-1

E 06-2

E 06-3

E 06-4

E 06-5

E 06-6

E 06-7

E 06-8

E 06-9

E 06-10

E 06-11

E 06-12

E 06-13

E 06-14

E 06-15

E 06-16

E 06-17

E 07

E 08

E 09

E 09-1

E 09-2

E 09-3

E 09-4

E 09-5

E 10

E 10-1

E 10-2

E 10-3

E 10-4

E 10-5

E 10-6

E 10-7

E 10-8

E 11

E 12

E 13

E 13-1

E 13-2

E 14

E 14-1

E 15

E 15-1

E 16

E 17

E 17-1

E 18

E 19

E 20

E 21

E 22

E 23