A47*

Dimenzije: 120x120 / 90x90 / 60x60 cm

Andrijin križ

 

*Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije.

Znak »Andrijin križ« (A47) označuje mjesto na kojem cesta prelazi preko željezničke pruge u razini bez branika ili polubranika s jednim kolosijekom. Kad uz cestu nema dovoljno prostora za normalno postavljanje znaka, on se može postaviti tako da se zakrene za 90% udesno. Znak »Andrijin križ« ima oblik jednog odnosno dva kolosijeka. Radi bolje uočljivosti znak »Andrijin križ« može biti utisnut na ploču bijele podloge. Znakovi se postavljaju samo na prijelazima ceste preko željezničke pruge u razini koji su potpuno nezaštićeni ili koji su zaštićeni samo uređajima za davanje svjetlosnih i zvučnih znakova, bez branika ili polubranika, i to na udaljenosti 5 m od najbliže željezničke tračnice, a ako okolnosti to zahtijevaju, i na manjoj, odnosno većoj udaljenosti, ali ne bliže od 3 m, odnosno ne dalje od 10 m od željezničke tračnice. Ako je prijelaz ceste preko željezničke pruge u razini zaštićen uređajem za davanje svjetlosnih signala, znak se postavlja na istom stupu iznad svjetlosnih signala.

Znak »Andrijin križ« mora biti uočljiv s udaljenosti najmanje 50 metara.