A40

Dimenzije: 120x120 / 90x90 / 60x60 cm

Pokretni most

 

Znak »pokretni most« (A40) označuje blizinu mjesta na kojem cesta prelazi preko pokretnog mosta. Simbol vode na znaku su dvije valovite crte plave boje.