A32

Dimenzije: 120x120 / 90x90 / 60x60 cm

Pješaci na cesti

 

Znak »pješaci na cesti« (A32) označuje blizinu dijela ceste kojim se kreću pješaci.