A17*

Dimenzije: 120x120 / 90x90 / 60x60 / 40x40 cm

Prometna nesreća

Označava blizinu dijela ceste na kojoj se dogodila prometna nesreća. Znak postavljaju i uklanjaju djelatnici policije ili upravitelj, odnosno održavatelj ceste.

*Znak se izvodi najmanje s koeficijentom retrorefleksije razreda RA2.