Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

B02*

Tip folije: min. klasa II - 3M High Intesity Grade (RA2)

Dimenzije: 90x90 / 60x60 / 40x40 cm

Obavezno zaustavljanje

Označava mjesto pred ulazom u raskrižje ili označava mjesto ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo. Znak ima oblik pravilnog osmerokuta, osnovna boja mu je crvena, a rub i simbol „STOP“ su bijele boje. Znaku se dodaje poprečna crta zaustavljanja na kolniku (H14, H14-1, H14-2, H14-3 ili H14-4) koja označava mjesto ispred koje se vozilo mora zaustaviti kako bi propustilo vozila ili ostale sudionike u prometu koji se kreću cestom s prednošću prolaska.

Znak se može postaviti na semaforski stup.

*Znak se izvodi najmanje s koeficijentom retrorefleksije razreda RA2.