K41*

*Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije