Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

B46-1

Tip folije: min. klasa I - 3M Engineer Grade (RA1)

Dimenzije: 90x90 / 60x60 / 40x40 / 30x30 cm

Dopušteni smjerovi

Označavaju dozvoljene smjerove kojima se vozila mogu kretati. Znakovi se mogu postaviti na semaforski stup.

Varijacije: