Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

B25

Tip folije: min. klasa I - 3M Engineer Grade (RA1)

Dimenzije: 90x90 / 60x60 / 40x40 / 30x30 cm

Zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje

Označava cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima s osovinskim opterećenjem većim od onoga označenog na prometnom znaku. Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.