K24

Privremene razdvajajuće ograde („New Jersey“)

Služe za fizičko razdvajanje površine namijenjene prometu suprotnih smjerova i kolničke površine od površina na kojima promet nije dopušten.

Najmanja visina privremene razdvajajuće ograda iznosi 40 cm.