K10-1*

Dimenzije: 50 x 50 / 75 x 75 cm

Ploče za označavanje zavoja na cesti

Označavaju zavoj na cesti sa smjerom usmjeravanja na desno ili na lijevo.

Ploče se postavljaju na mjestu na kojem počinje oštar zavoj te u samom zavoju. Dimenzije ploče K10 su 1500 x 500 mm, dok su dimenzije ploče K10-1 500 x 500 mm ili 750 x 750 mm.
* Ploče se izrađuju s koeficijentom retrorefleksije najmanjeg razreda RA2.

Varijacije: