Solarni radar Micro

Solarni radar Micro najjednostavnija je verzija radarskog prometnog znaka koji povratno pokazuje brzinu kretanja automobila. Njegova svrha je dodatno upozoravanje vozača na moguće prekoračenje dozvoljene brzine. Princip rada je aktivacija pri nailasku vozila, očitavanje te prikazivanje brzine kretanja.

>>>>VIŠE