Novi prometni katalog (2020)

Dostupan je novi prometni katalog za 2020. godinu koji uključuje prometne znakove, signalizaciju te prometnu i dodatnu opremu u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama iz 2019 (NN 92/2019). Kako je novim Pravilnikom izmjenjen naziv prometnih znakova, kao i niz drugih prometnih pravila, molimo Vas za dodatne provjere kod zahtjeva za ponude kako bi mogućnost pogreške i eventualnog nesporazuma bila što manja.

Novi katalog je dostupan na sljedećem linku.