HR EN

Oslikavanje vozila

Usluga oslikavanja svih vrsta vozila.

Izvodimo radove oslikavanja svih vrsta vozila i priključnih vozila običnim ili retroreflektirajućim folijama, a sve prema zahtjevima naručitelja. Radove oslikavanja vršimo u našoj grafičarskoj radioni, a prema potrebi izlazimo na teren s timom grafičara koji radove oslikavanja mogu izvršiti i kod vas.