Posao na zagrebačkoj zaobilaznici trebalo je odraditi u jeku turističke sezone kada je prometna gužva na vrhuncu. Uigran tim Signalgrada je zamijenio dvije ploča veoma brzo i efikasno.