Najbolje se radi pod okriljem noći kada je parking gotovo prazan. Izvođenje horizontalne signalizacije na parkiralištu Supernova.