Znak STOP je izrađen u THT LED tehnologiji i napaja se preko solarnog panela.
Pri nailasku vozila intenzitet osvjetljenja se automatski pojačava, a ako vozilo prekorači dopuštenu brzinu, dodatno se aktiviraju narančasti treptači.