Početak nove školske godine se već 28 puta za redom obilježava akcijom
🛑⛔️ “POŠTUJTE NAŠE ZNAKOVE” ⛔️🛑
Znak s videa je izveden THT LED tehnologijom i pali se prilikom prolaska automobila ili prekoračenjem zadane brzine. Kod aktivacije počinje naizmjenično bljeskati dvostrukim treptačima i LED elementima OPREZ i ŠKOLA.