Izvođenje horizontalne signalizacije u Jastrebarskom. Kako bi Vatrogascima omogućili brži izlazak na intervenciju i smanjili vrijeme dolaska na područje intervencije, prometnim elaboratom osiguran je sigurniji izlazak na državnu cestu, sigurniji za interventa vozila ali i za ostali promet.