Postupku označavanja kanala za pregled vozila prethodilo je čišćenje, odmašćivanje i skidanje starih oznaka sa metalnih površina brušenjem. Nakon nanošenja antikorozivnog sredstva izvršeno je lakiranje visokootpornom bojom za metal.
Osim unutarnjih radova, obnovljena je horizontalna signalizacija u krugu firme.