A39

Dimenzije: 120x120 / 90x90 / 60x60 cm

Biciklisti na cesti

 

Znak »biciklisti na cesti« (A39) označuje blizinu dijela ceste kojim se biciklisti kreću ili blizinu mjesta na kojem biciklisti češće nailaze na cestu s bočne ceste ili biciklističke staze.