A38

Nailazak na vozilo koje se kreće u suprotnom smjeru na cesti s više prometnih traka u jednom smjeru

Označava opasnost od nailaska na vozilo koje se kreće u suprotnom smjeru na cesti s više prometnih traka u jednom smjeru. Znak se izvodi samo kao svjetlosno promjenjivi znak.

Znak se postavlja samo na autocestama i brzim cestama.