Proizvodi i usluge

Prometni znakovi i oprema Horizontalna signalizacija Svjetlosna signalizacija Ulične i službene ploče Turistička rješenja Reklamni paneli i totemi Klupe

A34*

Tip folije: min. klasa II - 3M High Intesity Grade (RA2)

Dimenzije: 120x120 / 90x90 / 60x60 / 40x40 cm

Prijelaz ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima

Označava blizinu prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koja je osigurana branicima ili polubranicima.

*Znak se izvodi najmanje s koeficijentom retrorefleksije razreda RA2.