A25

Dimenzije: 120x120 / 90x90 / 60x60 / 40x40 cm

Bočni vjetar

Označava blizinu dijela ceste na kojem često puše jak bočni vjetar.

Simbol na znaku mora biti usklađen smjeru od kojeg učestalo puše jak bočni vjetar.