A25*

Dimenzije: 120x120 / 90x90 / 60x60 cm

Radovi na cesti


*Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije

Znak »radovi na cesti« (A25) označuje blizinu mjesta na kojem se izvode radovi na cesti. Osnovna je boja znaka žuta. Znak se postavlja neposredno ispred mjesta na kojem se izvode radovi. Pokraj njega postavlja se ploča za obilježavanje mjesta izvođenja radova na cesti koji noću i kad je vidljivost smanjena, mora imati propisan svjetlosni znak.