A07

Spajanje sporedne ceste pod oštrim kutem s desne strane

 

Znak »spajanje sporedne ceste pod oštrim kutem s desne strane« (A07) označuje blizinu križanja na kojem se cesta s prednošću prolaska spaja sa sporednom cestom. Simboli na znakovima mogu biti različiti, što ovisi o stvarnoj situaciji na cesti. Znakovi se smiju postavljati samo ako je na sporednoj cesti koja se križa s cestom s prednošću prolaska ispred križanja postavljen znak B01 (križanje s cestom s prednošću prolaska) ili znak B02 (obvezno zaustavljanje).