C70

Dimenzije: 90x90 / 60x60 / 40x40 / 30x30 cm

Ugibalište za zaustavljanje vozila u nuždi 

Označavaju mjesto ili blizinu mjesta na kojem je izgrađena posebna površina kolnika za prisilno zaustavljanje vozila.

Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na svim ostalim cestama plave je boje. 

Znak C70 postavlja se 250 m (iznimno 150 m), u pravilu prije ugibališta te na ugibalištu u čijoj blizini nema SOS telefon, a znak C70-1 se postavlja na ugibalište na kojem se nalazi SOS telefon. 

Varijacije: